سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه فروتن زاده – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات
ریحانه خلیلی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه بسیاری از سازمان ها برای آماده کردن اطلاعات به روش صحیح و انتقال آنها به کارکنان و مدیران درزمان مناسب جهت کمک به آنها برای تصمیم گیری مناسب در تلاش هستند کارکنان درهرسطحی از سازمان به دسترسی به اطلاعات مههم تجاری نیاز دارند و باید برای تجزیه و تحلیل و تسهیم کردن اطلاعات با فروشنده ها شرکا و مشتری ها توانایی لازم را داشته باشند با توجه به این موضوع می توان گفت کارکنان اسزمان با انبوه اطلاعات مواجه خواهند شد بنابراین نیاز به بوجود یک سیستم هوش تجاری درسازمان احساس می شود ازانجایی که تصمیمات مهم و استراتژیک سازمان توسط مدیران رده بالا انجام می شود این احساس نیاز درسطوح مدیریتی به خصوص مدیریت عالی بیشتر حس می شود برای به کارگیری هوش تجاری در سازمان استفاده از ابزارهای آن ضروری محسوب می شود دراین مقاله سعی شده با معرفی انواع ابزارهای هوش تجاری چگونگی چاره سازی با آن ابزارها ارایه شود و درادامه با ارایه یک راهکار به عنوان چاره سازی ابزارهای هوش تجاری و بهبود مستمر تحت چترکایزن مقاله را درجهت تحقق بهبود و توسعه جنبه کیفی سازمان خاتمه داد