سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسدالله زنگویی – استاد یار دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله نگارنده قصد دارد پیشنهاد ساخت رایانه ای را بدهد که علاوه بر اینکه ویژگی های جنبه ی شناختی انسان را دارد، پاره ای از ویژگی های جنبه ی عاطفی انسان را هم داشته باشد. این ایده بر اساس قول خداوند در قرآن کریم که بعد از آفرینش انسان بر خویش آفرین گفت و فرمود «فتبارک الله احسن الخالقین» شکل گرفته است. مسلماً منظور قرآن و این آفرین گفتن فقط ناظر به جنبه ی ظاهری انسان نیست بلکه تأکید قرآن بیشتر بر توانائی های ذهنی اوست؛ زیرا انسان موجودی پیچیده، تودرتو، شگفت و میزان توانائی های ذهنی و معنوی او فراوان است و می تواند به بسیاری از ویژگی های خالق، رب و مربی خویش متصف و جانشین او بر روی زمین شود؛ اگر ارداه ی خود را بپروراند خسران را از خویش دور کند و از صدها میلیارد سلول ذهنی، تجربیات گذشته ی خویش و دیگران، وقت و سایر سرمایه های مادی، معنوی، ذهنی و …. خود بهره گیری صحیح نماید؛ الگوهای مساعد اختیار نماید، روش های بهره گیری از انواع سرمایه های خود بویژه قسمت ناهشیار ذهن را کشف و درک نماید؛ زیرا انسان موجودی ناشناخته و عظیم است.