سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سونیا جلالی – کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

چکیده:

این مقاله درحوزهمدیریت استراتژیک منابع انسانی نحوه طراحی استراتژی ها سیاست ها و روشهای خاص هرکدام از کارکردهایمدییرت منابع انسانی شامل مدیریت تامین نیروی انسانی مدیریت توسعه منابع انسانی مدیریت عملکرد مدیریت پرداخت و پادا ش و مدیریت روابط کارکنان درسازان های تعهدمحور را تحلیل می نماید به گونه ای که استراتژی های کارکردی مختلف منابع انسانی با یکدیگر انسجام داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند تا دستیابی به هماهنگی افقی بین زیرسیستم های منابع انسانی و هماهنگی عمودی میان استراتژی منابع انسانی و زیرسیستم های منابع انسانی میسر می شود و چارچوبی فراگیر و یکپارچه برای جذب حفظ و پرورش کارکنان فراهم آید رویکرد تعهدمدار درطراحی استراتژی های منابع انسانی موجب می شود کارکنان و مدیران سازمان هردو مقاصد و اهداف سازمان را بهتر درک کنند و افراد را به عنوان منبع استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی مورد ملاحظه گیرند.