سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید صیادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آآزاد اسلامی کرمان
ملیکه بهشتی فر – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آآزاد اسلامی رفسنجان
صدیقه نبی ئیان – دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استراتژی های منابع انسانی در سه دهه اخیر با توجه به سه عنصر: تغییر، پیوستگی و مفهوم تغییر یافته است. درعنصر تغییر استراتژی های کاربردی، استراتژی های شایستگی و استراتژی های نتایج ؛ در عنصر پیوستگی چالش های منابع انسانی ؛ و در عنصر مفهوم تاثیر اقتصاد، تکنولوژی، جهانی شدن و گوناگونی نیروی کار، مورد توجه قرار می گیرد. از طرفی سازمان های امروزی ناچارند خود را به ابزارهایی مجهز سازند تا توان مقابله با تحولات جهانی را به دست آورند. یکی از این ابزارها، تقویت منابع انسانی و تدوین استراتژی های منابع انسانی متناسب با محیط سازمان است. در عصر جهانی شدن نیز تمایز بین منابع انسانی ملی و بین المللی تا حدی محو شده است، همین امر باعث شده بسیاری از متخصصان منابع انسانی با چالش های بسیاری مواجه شوند. برای غلبه بر این چالش ها، این متخصصان نیاز به حمایت فعالیت های بین المللی دارند. این مقاله می کوشد تا نشان دهد که با مطالعه استراتژی های منابع انسانی سازمان های موفق جهان می توان به این باور رسیدکه در آینده نزدیک، یک نوع استراتژی منابع انسانی خاص در سازمان وجود نخواهد داشت، بلکه چندین استراتژی برای هر گروه و تیم در سازمان تدوین خواهدشد.