سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فاطمه برنا – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محمدرضا حسندخت – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

وجود گرما رطوبت تراکم گیاهی بالا بازدیدهای زیادتوسط افراد موجب گسترش پاتوژن های قارچی، باکتریایی و ویروسی در گلخانه می گردد بدین منظور استراتژی های جدیدی برای تولید گوجه فرنگی گلخانه ای باید اتخاذ گردد. کلیدموفقیت درتولید محصول گلخانه ای ارگانیک مدیریت حفاظتی شدید از افات و بیماری ها است IPM استراتژی است که در تولید ارگانیک استفاده میشود وترکیبی از ابزار شیمیایی فیزیکی و بیولوژیکی برای به حداقل رساندن خطرات محیطی و سلامت انسان و خسارات اقتصادی است اجزای IPM شامل استراتژی مدیریت و استراتژی کنترل است استراتژی مدیریت شامل رعایت کلیه روشهای مدیریتی در گلخانهه تا قبل از ایجاد بیماری و کنترل آن می باشد IPM تاکتیکهای متنوعی را پیشنهاد می کند انتخاب سازه های مناسبگلخانه شامل ارتفاع گلخانه، درهای ورودیو نصب توری محافظ در مقابل دریچه ها ضدعفونی کردن سطح کاری پیدا کردن روشهای ایمن به جای کاربردمتیل بروماید در ضدعفونی خاک مانند استریل با بخار اب گرم سولاریزاسیون پیوند زدن و کاربردمالچ کنترل عوامل محیطی شامل دما رطوبت تغذیه و ابیاری از جمله تاکتیکهای استراتژی مدیریت می باشد.