سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید نیک رو – کارشناس ارشد تاسیسات آبی مدیر عامل شرکت بزمان رود سازه مجری طرح مدیریت
مریم نیک رو – کارشناس محیط زیست شرکت بزمان رود سازه مجری طرح مدیریت پسماند خشک بندر

چکیده:

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها تا پایان سال ۱۳۹۲ باید طرح تفکیک پسماند در کلیه شهرهای کشور بطور کامل اجرا گردد، این در حالی است که در شهرهای پر جمعیت و مهم که اوایل دهه هفتاد اجرای طرح در آنها آغاز شده، همچنان کل پسماندهای خشک بطور کامل تفکیک نمیشود. در شهرهای کم جمعیت به دلیل سعی در الگو برداری از شیوه های اجرا شده در شهر های بزرگ، صرف نظر از تفاوتهای فرهنگی و پر هزینه بودن این شیوه ها، موجب شده که همچنان هیچگونه اقدامی انجام نشده و یا تجارب ناموفقی بدست آمده باشد.در این مقاله با ارزیابی شیوه های در حال اجرا در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان و تبریز امکان پیاده سازی آنها در بندر ماهشهر با جمعیتی بسیار کمتر از شهرهای نامبرده بررسی شده است. در شهرهای کم جمعیت به دلیل نبود آمار و اطلاعات کمی و کیفی از یک طرف و همچنین مقادیر به نسبت کمتر مواد قابل بازیافت، اتخاذ شیوه های اجرا شده در شهرهای بزرگ توجیه اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی را نداشته و ناگزیر راهکارهای دیگری را باید در نظر گرفت. با توجه به تجربه ناموفق قبلی در شهرستان بندر ماهشهر راهکارهای اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته و با رویکرد زمینه سازی ایجاد صنایع تبدیلی شیوه جدیدی پیشنهاد گردیده که مراحل اولیه اجرا را آغاز نموده است.