سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف دیبا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
زهره صائب دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

آنچنان که دفت بیان داشته، استراتژی به عنوان راهی است جهت رسیدن به اهداف. از این رو، وجود استراتژی درکلیه سازمانها جهت نیل به اهداف سازمانی یک نیاز و ضرورت است. از جمله اهدافی که صنایع و شرکتهای تولیدی در پی آنهستند، صادرات کالاها و خدمات خود به سایر نقاط جهان می باشند. هدف: انستیتو پاستور ایران، سازمانی است که علاوه بر فعالیتهای پژوهشی، تولید کننده برخی اقلام دارویی کشور و از جمله واکسن هپاتیت ب می باشد. صادرات کالا از جمله تموری است که همه صنایع در پی پیشبرد آن هستند و انستیتو پاستورایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.روش پژوهش: جهت بررسی وضعیت و تبیین راهبرد جهت صادرات این کالا، از ۱۳۱ نفر از متخصصان وکارشناسان مرتبط با تولید و فروش این واکسن و همچنین کارشناسان امور بازرگانی بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، اقدام به پرسشگریو تحقیق بر اساس پرسشنامه پژوهشگر ساخته شده با ۶۲ گویه تنظیم و ارائه گردید نتایج حاصل از این پرسشگری با استفاده از ابزار پژوهشی نرم افزارSPSS و با روش تحلیلی تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نتیجه متغیرهای مورد پرسش به ۲ عامل موثر به شرح ذیل تقسیم گردید که عبارتند از: -عوامل بستر اقتصادی، عامل فرهنگ، عامل صنعت، عامل محیط، عامل مالی پس از بررسی این عوامل، به منظور تدوین استراتژی مناسب، با استفاده از این عوامل و دسته بندی مناسب آنها، از مدل SPACE جهت تبیین راهبرد مناسب استفاده گردید و در مجموع این عوامل به ۴ دسته عوامل ثبات محیط، قوت صنعت مزیت رقابتی و توان مالی با استفاده از توضیح دیوید در این خصوص تقسیم و ارزیابی بر روی این عوامل صورت گرفت. نتایج: در نتیجه این ارزیابیها، موقعیت و وضعیت سازمان ارزیابی و مشخص گردیده و با توجه به تفسیری که این موقعیت در اختیار قرار داده و استراتژیهای مختلفی که در این وضعیت قابل اجرا می باشد، راهبرد مناسبی پیشنهاد و مورد بحث و بررسیقرار گرفته و یکی از کشورهای منطقه به عنوان بازار هدف و انتخاب اول جهت صادرات این کالا در نظر گرفته شد