سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیلر رحمانی – کارشناس تجهیزات پزشکی
لیلا امیری – فوق لیسانس مهندسی پزشکی

چکیده:

تجهیزات پزشکی هر ساله سهم عمده ای از هزینه های بیمارستانها را به خود اختصاص می دهند، به طوری که مدیریت صحیح آنها می تواند تأثیر بسزایی بر کاهش هزینه های بیمارستانها بگذارد. سطح نگهداری که برای هر وسیله در نظر گرفته می شود مستقیما به در دسترس بودنی که از آن انتظار می رود مربوط می باشد. بنابراین امید است که حیاتی ترین تجهیزات با شکست مواجه نشوند. یا حداقل هر گونه شکستی به سرعت تشخیص داده شده و در کوتاهترین زمان ممکن اصلاح شود. بنابراین، ضروری می باشد که تجهیزات را به یک شیوه عینی بر طبق اهمیت شان طبقه بندی کرد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق TOPSIS فازی به رتبه بندی و اولویت بندی تجهیزات پرداخته شده است و با توجه به اینکه تعیین مطلوبیت گزینه ها به ازای معیاره و وزن معیارها در ساختار تعمیم این مسئله به صورت کیفی و توصیفی صورت می گیرد این روش، از کارآیی مناسبی برای تصمیم گیری برخوردار بوده و به عنوان یک روش مناسب در ساختارهای تصمیم گیری فازی پیشنهاد می گردد.