سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد پور میدانی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم وصنعت ایران ، اصفهان
احمد فرخنده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و مدیر عامل شرکت ره آورد طرح و اندی

چکیده:

یکی از خدماتی که د راستای جذب استفاده کنندگان از خودروهای سواری ارایه میشود، خدمات پارک- سوار میباشد. با ایجاد چنین فضاهایی، فرد مسافر با پارک نمودن وسیله نقلیه سواری خود، وارد سیستم حمل و نقل عمومی میگردد. عمده کارایی ایجاد چنین خدماتی در شبکه خطوط مترو در کلانشهرها میباشد که میتواند جذابیت زیادی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید. اما نحوه جانمایی پارک- سوار در مسیر خطوط مترو از جوانب متعددی حایز اهمیت است که در دو دسته کلی میتوان به موارد تاثیر گذار در نحوه دسترسی کاربران از مبدا به پارک- سوار که در دسترسی مناسب به خطوط مترو قرار داشته باشد و نحوه دسترسی از مترو به مقصد اشاره نمود. در این مقاله با داشتن چنین رویکردی، به بررسی عوامل تاثیر گذار پرداخته شده و با شناسایی آنها و میزان تاثیر گذاری هر یک، تجزیه و تحلیل هر یک از این پارامترها صورت پذیرفته است. در نهایت جهت کیفیتر شدن مسئله، شبکه خطوط مترو در شهر تهران به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب و ضمن تحلیل و بررسی، اولویت ایستگاههای موجود جهت احداث پارک- سوار مشخصشده است