سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

نسرین رستمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه اقتصاد، ، ایران
الهه شمس الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

تحقیق حاضر درصدد بررسی تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر کارایی استراتژیک شرکتهای چینی دارای تکنولوژی بالا می باشد که از نظریه ی دیدگاه مبتنی بر منابع استخراج شده است. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون میانه نشان می دهد که رابطه استراتژی و کارایی مدیریت دانش هم مشروط بر استراتژی عملکرد محور، (شامل سیستم پاداش و نوآوری فرآیند) و هم قابلیت های مبتنی بر مدیریت ندانش، مانند تحقیق و توسعه (D&R) طرح های مربوط به گذشته، اطلاعات بازاریابی، و به اشتراک گذاری دانش درون سازمانی می باشد. این یافته ها نشان می دهد که هم استراتژی های عملکرد محور و هم قابلیت های مبتنی بر مدیریت دانش باید در اجرای استراتژی مدیریت دانش در شرکت های دارای تکنولوژی بالای چینی مد نظر قرار داده شوند. این نتایج دارای پیامدهای مهمی برای محققانی است که اثر بخشی استفاده از استراتژی های مدیریت دانش را در شرکت های دارای تکنولوژی بالا در اقتصادهای انتقالی بررسی می کنند و همچنین پژوهشگرانی که در صدد بهبود کارایی استراتژیک شرکت ها می باشند.