سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران
غیاث فریور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران
بهزاد آسایی – استادیار – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله استراتژی جدیدی برای مدیریت توان خودروهای موازی پلاگین بر پایهی کنترل فازی پیشنهاد شده است. هدف از این استراتژی کاهش مصرف سوخت خودروهای پلاگین میباشد . استراتژی پیشنهادی در حین سادگی و پرهیز از روابط ریاضی پیچیده که عملاً استراتژی را غیر کاربردی میکند، کنترل مناسبی بر روی اجزاء خودرو دارد. این استراتژی با استفاده از سیستمGPS و تخمین مسافت رانندگی میتواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت، مدیریت مناسبی را بر روی سطح شارژ باتری داشته باشد. استراتژی پیشنهادی با استفاده از نرم افزار ADVISOR بر روی خودروی مفروض شبیه سازی شده و برای اثبات کارآیی آن، با نتایج حاصل از شبیه سازی استراتژی مدیریت توان دیگری مقایسه شده است.