سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین رفاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
علیرضا غفوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

باتوجه به نیازروزافزون به تولید برق و نصب نیروگاه ها و همچنین وقتی زیادی که صرف ساخت نیروگاه های بزرگ می شود لزوم استفاده ازت ولیدات پراکنده برایتامین انرژی الکتریکی مصرف کننده ها بیشتر نمایان می شود با تجدیدساختارصورتگرفته درصنعت برق و جهت گیری به سمت ساختاررقابتی و همچنین افزایش تمایلی که درسالهای اخیر برای استفاده از انرژی های نو به وجود آمدها ست سالها پیش از این برق تنها درنیروگاه های بزرگ تولید می شد و تعدادی تجهیزات متمرکز کل وظیفه تولید انتقال توزیع و تامین برق را برعهده داشتند اما امروز تولید و مصرف دریک فضای رقابتی با یکدیگر قرار گرفته اند دراینم قاله سعی داریم به بررسی ارزیابی اقتصادی و اهمیت محاسبه قدرت الکتریکی پنلهای خورشیدی و توربین های بادی از انواع سیستمهای تولیدپراکنده پرداخته شود.