سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان موسوی مبارکه – پژوهشگاه نیرو_پژوهشکده انرژی و محیط زیست_گروه اقتصاد و مدیریت

چکیده:

تعیین استراتژی بهینه در قیمت دهی دربازارهایی که از سیستم تسویه حساب پرداخت غیریکنواخت بهره یگری می کنند مبتنی بربازی بازیگران است دراینگونه بازارها روند پیشنهاد قیمت می بایست به گونه ای صورت پذیرد که علاوه بر پیش بینی قیمت پله های قیمت دهی نیز به طرز صحیحی ارایه شود تا تولید کننده بتواندمتناسب با قدرت خود دربازار حداکثر سود موردنظر خودر ا کسب کند از این رو استراتژی بهینه قیمت دهی دراین بازار منوط به شناخت رفتار دیگر بازیکنان در بازار می گردد دراین مقاله سعی می گردد با ارایه روشی برای تخمین استراتژی بازی رقبا دربازار بهینه ترین سناریو برای قیمت دهی از دید یک تولید کننده ارایه شود بدین منظور دراین مقاله از روش تعمیم یافته SFE استفاده می گردد.