سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم پورگچی – موسسه آموزش عالی کارون
هدی باوی – موسسه آموزش عالی کارون
محمد مرادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

چکیده:

در این مقاله اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی از ابعاد مختلفی بحث و بررسی میشود. همچنین رابطه بین نوع استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها را بررسی می کند و از میان انواع استراتژی های این فناوری تاکید زیادی دارد و نشان می دهد که اهمیت آن در توسعه اقتصادی « استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات » به نقش استراتژی است. درنهایت استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و « صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات » بیشتر از استراتژی ارتباطات را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی می کند.