سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر فقهی فرهمند – عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه مدیریت ص

چکیده:

در گذشته عوامل اجرایی و فیزیکی امنیت بیشترین اهمیت را در تأمین امنیت داشتند، امروزه علاوه بر تمام این عوامل، وجوه نرم افزاری از قبیل مشروعیت نظام سیاسی، یکپارچگی اجتماعی، توان تصمی مسازی و تصمیم گیری، مدیریت قوی اقتصادی و توسعه و … حرف اول را در مباحث امنیتی می زنند. با توجه به برخی از مأموریت ها و وظایف نیروی انتظامی در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با امر سرمایه گذاری، در تنظیم آن دو رویکرد کلی پی شبینی و آینده نگاری را می توان مدنظر قرار داد. در این راستا در بسترسازی و مساعدسازی امنیت برای سرمایه گذاری در محیط کلان، طراحی الگوی امنیتی سرمایه گذاری نه تنها امری غیر ممکن ارزیابی نمی شود، بلکه ضرورتی علمی نیز به شمار می آید که باید در دستور کار جامعه علمی و عملیاتی قرار گیرد .با توجه به برخی از مأموریت ها و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با امر سرمایه گذاری از قبیل استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات وشرکت های دولتی و وابسته به دولت، بانک ها و شهرداری ها در حدود قوانین و مقررات مربوط، چش مانداز، ارایه دهنده یک تصویر مطلوب، آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلندمدت، فرا روی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگاری، ارزش گرایی و واقع گرایی می باشد .