سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا صالحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران- ایران
نعیم فرخ نیا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران- ایران
ایوب کاووسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران- ایران
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران- ایران

چکیده:

روش کلی دزنی مدولاسیون پهنای پالس هارمونیک انتخابی حذف شده(SHE PWM)1 در اینورترهای چندسطحی برای حذف هارمونیک های مرتبه پایین به کاربرده می شود . مشکل عمده در استفاده از این روش اینست که در بعضی از مقادیر شاخص مدولاسیونM2 دارای جواب نمی باشد. در این نقاط به جای حذف هارمونیک ها به کمینه کردن آ نها پرداخته می شود. لذا هارمونیک های مشکل زا همچون هارمونیک پنجم همچنان در ولتاژ خروجی موجود می باشند. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که از حذف یکی از هارمونیک های مرتبه بالا صرفنظر شود تا هارمونیک های مرتبه پایین که مشکل زا ترمی باشند حذف شوند. نتیجه اینکه معادلات در مقادیر بیشتری ازM دارای جواب می باشند.محاسبات انجام شده به صورت off lineمیباشد و زوایا در look-up tableذخیره میشود و سپس در کاربردon-lineفرمان داده می شوند. از اینرو زمان محاسبات که توسط الگوریتم ژنتیک زیاد است، مهم نیست.این روش در نرم افزارMATLAB- برای یک اینورتر ۹ سطحی و به عنوان یک نمونه کاربردی برای کنترل دور موتور القایی در محیطSimulinkشبیه سازی شده است . نتایج بدست آمده روش پیشنهاد شده را تائید می کنند.