سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سمیه تاجیک – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
عاطفه صداقتی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

با آشکارشدن آثار و پیامدهای نامطلوب اجرای طرح های شهرسازی که بدون نگرش راهبردی و جامعه تهیه گردیده بود ضرورت ایجاد تغییراتی در فرایند ها و روشهای تهیه طرح های توسعه شهری با تاکید برنگرش بلندمدت وراهبردی و نیز نگرش اجرایی درکوتاه مدت برنامه ریزی تدریجی و گام به گام ایجاد گردید. از طرفی با مطرح شدن مفاهیم و اصول توسعه پایدار و لزوم توسعه متعادل و متوازن درهمه ابعاد دیدگاه های جدیدی در تهیه طرح های توسعه شهری مورد توجه قرارگرفت که با استفاده از مطالعات و تحلیل های کارآمد مسیر حرکت به سوی توسعه پایدارشهری را هموارتر می سازند یکی از طرح های توسعه شهری که براساس رویکردهای نوین توسعه توسعه پایدار پیشنهاد گردیده است طرح استراتژی توسعه شهری CDS می باشد طرح استراتژی توسعه شهری CDS اساسا بررشد اقتصادی شهرها تاکید داشته با شناسایی و بکارگیری پتانسیل ها و امکانات بالقوه اقتصادی شهر مبنایی برای توسعه در سایر جوانب نیز فراهم می نماید پژوهش حاضر با هدف اصلی معرفی طرح استراتژی توسعه شهری CDS و با بکارگیری روش تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزارهای تحلیلی نظیر AHP پتانسیل ها و نقاط قوت اقتصادی شهر نوشهر را به عنوان نمونه موردی شناسایی نموده و از این طریق اصول و روشهای تهیه و پیاده سازی طرح استراتژی توسعه شهری CDS را معرفی می نماید.