سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز سپری – شرکت توزیع نیروی برق مازندران، ایران فوق لیسانس برق – قدرت
محمدباقر اسدی کیاپی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران، ایران فوق لیسانس برق – قدرت

چکیده:

در سیستم های قدرت الکتریکی, تعمیرات و نگهداری از استراتژی زمان محوری به سمت استراتژی شرایط محوری در حرکت هستند. این استراتژی ها بیشتر بر شرایط بهره برداری متمرکز بوده و دنبال کارایی بالاتر منابع و تأثیرگذاری بیشتر برمقوله تعمیرات می باشند. در این مقاله می خواهیم یک استراتژی جهت تعمیرات ونگهداری شبکه های توزیع با شاخص های قابلیت اطمینان ارائه دهیم. هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع با حداقل هزینه ممکن می باشد. از این رو استراتژی بهینه ما بر معیارهای قابلیت اطمینان مبتنی خواهد بود. برای اولویت بندی نمودن تجهیزات جهت تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) از روش تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) استفاده می نماییم.در روش پیشنهادی ابتدا فیدرها اولویت بندی شده و سپس فیدرها را بر اساس اطلاعات نرم افزارGIS به حوزه هایی تقسیم نموده و در نهایت اولویت بندی حوزه ها انجام خواهد شد. خروجی این مقاله برنامه زمان بندی تعمیرات مربوط به تجهیزات می باشد. این روش روی یک شبکه نمونه (شبکه توزیع امور شهرستان نکا – استان مازندران) اعمال شده وشاخص های قابلیت اطمینان قبل و بعد از تعمیرات برآورد ومحاسبه شده اند.