سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید سلیم پور – دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

روند جهانی شدن به طور فزآینده ای رویکرد و عملکرد کشورها، دولت ها سازمان ها و تولیدکنندگان را در ارتباط با کسب و کار و تجارت بین المللی و حتی داخلی دچار تغییر می کند و هیچ یک از سازمان ها یا شرکت های تولیدی و حتی خدماتی از روند و تغییرات ناشی از آن جدا نخواهند بود،سازمان های دخیل در تولید اولیه، فرآوری، تهیه و توزیع فراورده های غذائی بدون شک در این روند جهانی شدن از مهمترین و تأثیرپذیرترین سازمان ها به شمار می روند که این امر به نوبه خود ناشیاز اهمیت این محصولات در بهداشت و سلامت مصرف کنندگان و تأثیرات اجتماعی آن و توجه به مقوله ایمنی و سلامت محصولات غذائی و مدیریت آن در سه دهه اخیر است، تولیدکنندگان فرآورده های غذائی و محصولات آنها بطور روزافزونی باید به رقابت با محصولات وارداتی پرداخته و یا وارد مسابقه بی پایان رقابت برای صادرات شوند و در این مسیر راهی جز ایجاد مزیت های رقابتی و حفظ قابلیت های رقابت پذیری در جهت افزایش سهم بازارهای داخلی یا خارجی و در نهایت بقای سازمان وجود ندارد. ایجاد هماهنگی و یکسان سازی الگوهای ارزیابی، قوانین و مقررات مربوطه و استانداردها و همچنین تسهیل و روان سازی تجارت از طریق کاهش و یا حذف موانع مربوط به صادرات و واردات از اصلی ترین دویکردها و محورهای روند جهانی شدن به شمار می روند و در ار تباط با جهانی شدن بازارهای محصولات غذائی بیشترین عواملی که در این ارتباط مؤثر هستند بی شک مشتریان و نیازهای آنها برای دریافت محصولات غذائی با کیفیت و سالم است که این مسئله به ویژه در چند سال اخیر چالش های زیاد و سردرگمی را برای برقراری سیستم ها، مقررات و ی ا توافق ها در زمینه ایمنی و سلامت مواد غذائی در سطوح ملی، بین المللی و منطقه ای ایجاد نموده است که این امر به طور عمده ناشی از تنوع و تعداد فراوان گروه های ذینفع در امر تجارت و صادرات واردات مواد اولیه و فرآورده های غذائی است که در یک نگاه اجمالی می توان به این گروه ها اشاره کرد : تولیدکنندگان اولیه شامل کشاورزی، دامپروری، شیلات و باغداری، صنایع فرآوری و بسته بندی مواد غذائی، فروشندگان عمده، توزیع کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات و فرآورده های غذائی شامل دخیل در نگهداری و انبارش محصولات، سازمان های نظارت کننده بهداشتی، مؤسسات استانداردکننده، ارزیابی کننده و یا صادر شده مجوزها، سازمان های اقتصادی و بازرگانی سازمان های بازرسی کننده، گروه های علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و مهم ترین آنها مصرف کنندگان نهائی