سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی علومی بایگی – دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی – گروه مهندسی برق و شرکت برق منط
حمید رضا نی ساز – شرکت برق منطق های خراسان
بهمن معین افشاری – شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای گازی خراسان

چکیده:

درآمد یک واحد تولیدی در بازار برق شامل چندین بخش است که یکی از آنها درآمد آمادگی می باشد. مطابق قوانین و مقررات بازار برق هر واحد تولیدی برای کسب درآمد آمادگی باید توان قابل تولید خود را به بازار برق اعلام نماید و ابراز نادرست توان، واحد تولیدی را مشمول جریمه آزمون می نماید. از طرفی ابراز توان در بازار برق ایران دارای محدودیت کف می باشد. این محدود یت و همچنین قوانین موجود، باعث شده واحدهای تولیدی به جای ابراز توان قابل تولید، به دنبال ابراز توان در جهت کاهش جرائم باشند و همواره توان ابراز شده را برابر کف ابراز انتخاب نمایند که علاوه بر آرایش غیر واقعی بازار ، باعث کاهش درآمد آمادگی می شود. در این مقاله روشی جهت ابراز بهینه آمادگی ارائه شده که به طور همزمان باعث افزایش احتمالی درآمد آمادگی، کاهش جرائم و آرایش دقیق تر بازار می شود. در این روش به کمک شبیه سازی مونت کارلو، تابع توزیع احتمال توانایی تولید محاسبه شده و از آن برای ابراز بهینه توان استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که در بسیاری از موارد نیازی به ابراز توان برابر کف نمی باشد و بازیگران می تواند با ابراز احتمالی توان علاوه بر کسب درآمد بیشتر به آرایش واقعی تر بازار کمک نمایند.