سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالحمید صفایی قادیکلایی – درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه مازندران
زهرا جعفری – دانشجو، کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی،مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، موسسه غیرانتفاعی-غیردولتی خزر

چکیده:

مفهوم بهرهوری سبز از ادغام دو استراتژی، یعنی بهبود بهرهوری و حفاظت از محیط زیست ایجاد شده است. بهرهوری سبز به طور کلی یک استرتژی برای افزایش بهرهوری و عملکرد زیست محیطی برای توسعه اجتماعی- اقتصادی است. بهرهوری سبز در تلاش برای بکارگیری تکنیکهای مناسب، تکنولوژیها و سیستمهای مدیریت برای تولید خدمات و محصولات سازگار با محیط زیست است. با توجه به این مهم، مطالعات مربوط در این حوزه، هنوز معدودند؛ در این مقاله سعی بر آن است تا بهره وری سبز و پیشرفتهای آن، تحقیقات و نتایجی که در این زمینه بدست آمده، معرفی شوند.