سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی قنبری – دانشگاه تربیت مدرس
بهزار زواری – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
یونس سلمانی – دانشگاه صنعت آب و برق
علی منصوری – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت کره زمین، سبب شده است تا دولت ها بیش از پی نیاز به انرژی بیشتر همراه با دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته تر را احساس کنند. در این میان، آلودگی های ناشی از مصرف انرژی های فسیلی و توجه بیشتر مردم نسبت به محیط زیست، باعث استقبال از انرژی هایی شده است که دوستدار محیط زیست بوده و همچنین با محدودیت کمتری مواجه هستند. در این مقاله به بررسی ارتباط بین بودجه بندی انرژی های تجدید پذیر و مقایسه سهم انرژی تجدید پذیر در کل مصرف انرژی در کشورهای اروپایی و ایران می پردازیم. برای این کار بودجه انرژی های تجدید پذیر را در سه قسمت تحقیق و توسعه، تولید و سایر قسمت های سازمانی تقسیم می کنیم. روش مورد استفاده در این مقاله روش پانل دیتا می باشد. در ابتدا مدل را برای ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ تخمین می زنیم و سپس داده های مربوط به ایران را به صورت متغیر مجازی وارد مدل می کنیم، تا بتوان ارتباط بین نسبت مصرف انرژی های تجدید پذیر به کل انرژی مصرفی در ایران را بدست آورد. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که نسبت مصرف انرژی های تجدید پذیر به کل انرژی در ایران، با نسبت بودجه تولید انرژی تجدید پذیر رابطه مثبت دارد و با نسبت بودجه تحقیق و توسعه به کل بودجه انرژی های تجدید پذیر رابطه منفی دارد.