سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا عامری سیاهویی – استادیار دانشگاه پیام نور استات هرمزگان_دکتری شهرسازی و معماری_گروه م
مریم بیرانوند زاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
ابراهیم رستمی گورانی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد بندر عباس

چکیده:

اهمیت صنعت گردشگری بدان حد است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا نظیر آلمان ، فرانسه ، سوئیس و …در رقابتی تنگاتنگ و در پی بهره گیری هرچه بیشتر از مزایا و فواید اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی آن توجه و تمرکز خود را برتوسعه روزافزون این صنعت معطوف نموده اند دراین تحقیق که هدف از انجام آن طراحی و تدوین استراتژی های مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه آزاد قشم می باشد ابتدا شاخصهای موثر بر توسعه صنعت گردشگری در چهار بعد اقتصادی اجتماعی – فرهنگی ، اکولوژیکی و نهادی شناسایی گردیده اند. پس از آن با درنظر گرفتن اهداف و ماموریت های سازمان منطقه آزاد قشم مبنی بر توسعه گردشگری دراین جزیره با مبنا قرار دادن روش تجزیه و تحلیل swot اقدام به گزینش نقاط قوت ضعف محیط داخلی و فرصت تهدید محیط خارجی راهبردها و راهکارهای مناسب جهت توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه ارائه گردیدند.