سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد عربشاهی کریزی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف اصلی تمامی سازمان ها دستیابی به اهداف و بقاء و سودآوری می باشد، اما دستیابی به این امر در جهان پویای کنونی کار راحتی به نظر نمیرسد. یکی از عواملی که در شرایط کنونی و در مقابله با تغییر و پویایی محیطی می تواند در موفقیت سازمان نقش بسزایی را ایفا نماید، مدیریت استراتژیک می باشد که خودداری مبحثی گسترده است. اما با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در سازمان ها و شرکت ها محسوب می شود در این مقاله قصد داریم تا بحث مدیرین استراتژیک را در مورد نیروی انسانی دنبال نموده و درباره استراتژیهای نیروی انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی به بحث بپردازیم. در ابتدای بحث مدیریت استراتژیک را تعریف نموده و مراحل مختلف آن را به صورت گذرا اشاره می نماییم. در ادامه مزیت نسبی سرمایه انسانی را یادآور شده و برای ورود به بحث اصلی ارتباط میان برنامه ریزی انسانی با برنامه ریزی استراتژیک بررسی و با مطرح نمودن نگرش استراتژیک در مدیریت منابع انسانی، بحث پیرامون مدیریت استراتژیک منابع انسانی را پیش خواهیم کشید و در این رابطه مواردی چون: اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی، محدودیت های مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقش استراتژیک مدیر منابع انسانی را مطرح خواهیم نمود. در قسمت بعدی بحث و در چند بخش جداگانه: الگوهای استراتژی منابع انسانی، استراتژی های وظیفه ای در منابع انسانی، توجه به منابع انسانی به هنگام اجرای استراتژی و اجرای استراتژی های منابع را به بحث گذاشته و در نهایت با نتیجه گیری بحث را به پایان خواهیم برد.