مقاله استراتژی گونه های غالب فیتوپلانکتون با تاکید بر طبقه بندی اندازه آنها در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: استراتژی گونه های غالب فیتوپلانکتون با تاکید بر طبقه بندی اندازه آنها در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریای خزر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیتوپلانکتون
مقاله سایز
مقاله استراتژی
مقاله دریای خزر
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده ساروی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مخلوق آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی رحیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوی زندگی گونه های فیتوپلانکتونی بر اساس اندازه، شکل، منابع مواد مغذی قابل دسترس و مدت زمان پایداری این شرایط در سه راهبرد عمده: R (دارای S/V بالا، مقاوم به اختلاط آب)، C (دارای S/V متوسط تا بالا، رشد تهاجمی و توان رقابتی بالا) و S(دارای S/V کم، مقاوم به لایه بندی آب و کاهش مواد مغذی) جای می گیرد. نمونه های آب در سال ۱۳۸۸ به صورت فصلی به وسیله نمونه بردار نسکین در ۸ نیم خط عمود بر ساحل در اعماق ۵ تا ۱۰۰ متر در لایه های سطحی ۱۰ و ۲۰ متر در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریای خزر جمع آوری گردید. این مطالعه با هدف تعیین راهبرد گروه های غالب فیتوپلانکتون با تکیه بر ریخت شناسی (مرفولوژی) یعنی اندازه (سطح/حجم) آنها انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بهار گونه هایExuviaella cordata ، -C) Chrysochromulina sp.استراتژی) وR) Oscillatoria sp. ـ استراتژی)، در تابستانR) Oscillatoria sp. ـ استراتژی)، در پاییز Thalassionema nitzschioides وR) Oscillatoria sp. ـ استراتژی) و در زمستان گونه هایPseudonitzschia seriata ، Cerataulina pelagica وR) Dactyliosolen fragilissima ـ استراتژی) اهمیت گونه ای بیشتری نسبت به سایر فیتوپلانکتون ها دارا هستند. آزمون چند متغیره تناظر متعارف کننده (CCA) نیز علاوه بر ارتباط متقابل بین شرایط محیطی و حضور گونه ای، نقش ریخت شناسی گونه ها را در اجتماعات فیتوپلانکتون بدون در نظر گرفتن ارتباطات فیلوژنیک آنها نشان داد. این مطالعه با بیان اهمیت کاربردی خصوصیات ریخت شناختی (مرفولوژیکی) فیتوپلانکتون در تعیین وضعیت بوم شناختی (اکولوژیکی) و مدیریت منابع آبی، اولین گام را در این زمینه در دریای خزر برداشته است.