مقاله استراتژی نوین پیشنهاددهی واحدهای بادی و تلمبه ذخیره ای بر مبنای روش بهینه سازی مقاوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: استراتژی نوین پیشنهاددهی واحدهای بادی و تلمبه ذخیره ای بر مبنای روش بهینه سازی مقاوم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزرعه بادی
مقاله واحد آبی تلمبه ذخیره ای
مقاله بهینه سازی مقاوم
مقاله منحنی پیشنهاد تولید
مقاله بازار برق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرزیوند یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدی نسب وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله، روشی نوین برای تدوین استراتژی پیشنهاددهی مالک یک نیروگاه تجدیدپذیر بادی و تلمبه ذخیره ای را ارائه می نماید. تولیدکننده مذکور از نوع قیمت پذیر بوده و در بازار انرژی از نوع حوضچه توان شرکت می نماید. مدل ارائه شده قادر است تا به طور هم زمان سه عدم قطعیت تاثیرگذار بر پیشنهاددهی، یعنی عدم قطعیت های مربوط به قیمت برق، توان تولیدی واحدهای بادی و نیز دسترس پذیری واحدها را در نظر بگیرد. ویژگی بارز مدل ارائه شده این است که در این روش دیگر نیازی به پیش بینی متغیرها و پارامترهای دارای عدم قطعیت نمی باشد، بلکه به جای آن برای پارامترهای نامعین یک بازه موسوم به «بازه مطمئن» تعریف می شود. سپس، این بازه ها به طور متوالی به بازه های کوچک تر تقسیم می شوند، به طوری که امکان تعریف و نیز حل ساده تر مجموعه ای از مسائل برنامه ریزی مقاوم عدد صحیح فراهم گردد. ویژگی دیگر روش بهینه سازی مقاوم به دست آوردن جواب های ممکن و بهینه به ازای رخداد بدترین حالت ممکن برای پارامترهای دارای عدم قطعیت در بازه عدم قطعیت تعریف شده برای آن ها می باشد. مدل ارائه شده در این مقاله به گونه ای است که با حل آن، به طور مستقیم اطلاعات کافی برای ساختن منحنی های پیشنهاددهی ساعتی واحدها ایجاد می شود. به منظور آزمایش مدل پیشنهادی، از یک شبکه نمونه استفاده شده و نتایج حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.