مقاله استدلال های مخالفان اصلاحات امیرکبیر از منظر انتخاب عقلانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای تاریخی (فرهنگ) (ویژه تاریخ) از صفحه ۴۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: استدلال های مخالفان اصلاحات امیرکبیر از منظر انتخاب عقلانی
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاحات
مقاله امیرکبیر
مقاله مخالفان اصلاحات
مقاله انتخاب عقلانی
مقاله روایت علی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی یگانه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله پیش رو، برای بررسی استدلال های مخالفان اصلاحات در بازه زمانی ۱۲۶۷ – ۱۲۶۴ ق یعنی اصلاحات میرزا تقی خان امیرکبیر، با بهره گیری از رویکرد انتخاب عقلانی به مثابه یکی از نظریه های عمومی جامعه شناسی تاریخی، به روایت علی استدلال های مخالفان در قالب چهار گروه روحانیان، درباریان، دیوانیان و زنان حرم سرا پرداخته ایم. نظریه انتخاب عقلانی، که در آن فرد (در این جا مخالفان اصلاحات) عامل علی و عقلانیت ابزاری به کار گرفته شده توسط آنان (که در این جا مخالفت آنان با اقدامات اصلاحی را در پی دارد) سازوکار علی است، امکان ارزیابی رویه «عقلانی» انتخاب این مخالفان برای مخالفتشان با اقدامات اصلاحی را فراهم می آورد. پس از بررسی استدلال های هر یک از این چهار گروه مخالف اصلاحات (با حذف روحانیان بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل)، استدلال های مشترک که با تکیه بر روش های «توافق» و «تغییرات متقارن» میل، در میان گروه های استدلال کننده به دست می آیند، عبارت اند از: «بی توجهی به جایگاه طبقاتی مخالف»، «رعایت نکردن حقوق مردم» و «کوتاه شدن دست وارثان قدرت از قدرت». این استدلال ها نشان می دهد مخالفان امیرکبیر در بیان مخالفت با اصلاحات او، نه بر منافع کلان که بر منافع فردی یا طبقاتی بیش تر تاکید داشته اند.