مقاله استدلال بالینی و حل مساله در طب سنتی ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۳ منتشر شده است.
نام: استدلال بالینی و حل مساله در طب سنتی ایرانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استدلال بالینی
مقاله طب سنتی
مقاله طب امروز
مقاله استدلال قیاسی
مقاله استدلال تدبیری
مقاله استدلال تشخیصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منجمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: الصاق مهین
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حیدری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باباییان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی علون آبادی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قنادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ادیبی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار کلی استدلال در طب امروز (سه بخش جمع آوری اطلاعات، ساختن و ارزیابی فرضیه ها) با استدلال در طب سنتی مشابه است، اما طبیب سنتی بر خلاف پزشک امروز، فقط در پی تشخیص بیماری بر اساس شکایت اصلی بیمار نیست، بلکه در پی فهم مزاج کلی بیمار هم هست. استدلال در طب سنتی از جنس قیاسی است، به همین سبب در طب سنتی، بیماری ایدیوپاتیک و بدون علت مشخص وجود ندارد. در هر دو مکتب طبی، استدلال تدبیری و تشخیصی وجود دارد، با این تفاوت که در طب سنتی با مشخص شدن تشخیص، تدبیر مشخص است، در حالی که در طب امروز استدلال تدبیری حتی با مشخص بودن تشخیص، نیازمند پردازش بیشتر اطلاعات بیمار است. این مقاله در پی فهم استدلال در طب سنتی است. به این منظور، شیوه استدلال بالینی در طب امروز با طب سنتی مقایسه می شود.