مقاله استخلاف و مهدویت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مشرق موعود از صفحه ۱۰۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: استخلاف و مهدویت
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنت الهی
مقاله شاخصه های سنت الهی
مقاله سنت مشروط
مقاله سنت مطلق
مقاله سنت فردی
مقاله سنت اجتماعی
مقاله سنت اصلی
مقاله سنت تبعی
مقاله استخلاف
مقاله استخلاف عام
مقاله استخلاف خاص
مقاله شرایط استخلاف
مقاله مهدویت
مقاله غیبت
مقاله فلسفه غیبت
مقاله ظهور
مقاله حکمت الهی
مقاله هدفمندی جهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهی نژاد حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار پیش رو، با بیان مقدمه و مفهوم شناسی واژگان کلیدی همچون سنت، استخلاف و مهدویت آغاز می شود. بیان شاخصه های سنت الهی مانند قطعیت، ابدیت و تخلف ناپذیری، بخش بعدی نوشتار را به خود اختصاص داده است. تقسیم بندی سنت های الهی به مطلق و مقید، اصلی و فرعی، و فردی و اجتماعی، بخش سوم بحث را تشکیل می دهد. در بخش چهارم به تبیین استخلاف و کیفیت رابطه آن با مهدویت پرداخته شده است و در ادامه به دلایل توجیهی ارتباط استخلاف با مهدویت که مهم ترین بحث این تحقیق است توجه شده و مستندات این ارتباط از سه منظر آیات، روایات و عقل توجیه می شود؛ یعنی در بیان دلایل توجیهی ارتباط استخلاف با مهدویت، علاوه بر آیات و روایات پر شماری که در منابع دینی آمده، عقل و دلایل عقلی نیز به این مساله ورود پیدا کرده و از منظر حکمت الهی به اثبات استخلاف و رابطه آن با مهدویت پرداخته است.