سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاشار امامی – کارشناس ارشد برق قدرت- موسسه غیرانتفاعی مهرآستان-آستانه اشرفیه

چکیده:

در این مقاله ابتدا به بررسی رفتار ادواتFACTS در شبکههای قدرت اشاره شده است. سپس مقدمه ای دربارهTCSC آورده شده است. نهاًیبتها هدف اصلی این مقاله که تاثیر روش میانی در کاهش حجم محاسبات CPU می باشد، پرداخته میشود. در انتها شکلموج حاصل از شبیهسازی به روش میانی و مقایسه آن با دو روش حوزه زمان و فازوری ارائه شده است