سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم اثنی عشری امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور کرج
محمد علی تاجیک قنبری – استادیار قارچ شناسی دانشگاه علوم کشاورزی ساری

چکیده:

آنتی‌بیوتیک‌ها که پیش از نیم قرن است از تولید آن‌ها می‌گذرد از محصولات با ارزشی هستند که در دنیا تولید و در جهت مبارزه با میکروب‌ها مصرف می‌شود. به قارچ‌ها منبع تولید محصولات بیوتکنولوژی که متعددی در دنیای مدرن امروزی هستند . آنتی‌بیوتیک‌ها فیجی است منابولیت های ثانوی تولیدشده توسط قارچ‌ها و باکتری‌ها می‌باشد که می‌توان آن‌ها را برعلیه عوامل بیماری‌های مختلف به کار گرفت. پس از انجام این تحقیق که استخراج پنی سیاین جی تولیدشده توسط قارچ Penicillium chrysogenum می‌باشد منفی که بریده پایه در نظر گرفته شده برای رشد قارچ پنی سیلیوم ، ۲۱ گرم ساکارز و ۳ گرم عصاره مخمر در لیتر می‌باشد ۶۰ و نه * شرایط برای رشد قارچ و تولید پنی سیلین در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد به مدت شش تا هشت روز می‌باشد . حساسیت باکتری‌ها پس از گذشت این مدت از رشد قارچ بررسی و مشخص گردید باکتری‌ها به خصوص باکتری‌های گرم مثبت نسبت به پنی سیلین تولیدشده حساسیت نشان می‌دهد . سپس با استفاده از کروموتوگرافی لایه نازک TLC و کروموتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC در مقایسه با استاندارد نیز وجود پنی سیلین جی در محیط ثابت شد