سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا یوسفی منقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی، دانشگاه فر
جواد سرگلزایی – دانشیار، گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سالانه در کشور مقادیر زیادی انار تولید میگردد که در صنایع مختلفی نظیر آبمیوه استفاده میشود.هستههای انار پسماند به دست آمده از کارخانه عصارهگیری انار هستند که عملا دور ریخته میشوند.در حالی که این دانهها دارای مواد با ارزشی نظیر ترکیبات پلیفنل هستند.این ترکیبات یکی از مهمترین دسته ترکیباتی هستند که خاصیت آنتی اکسیدانی آنها اثبات شده است.هدف ما استخراج و بررسی نوع و میزان ترکیبات پلیفنل موجوددر هستهروغنانار بود. روغن به روش پرس سرد استخراج گردید بازده استخراج روغن ۲ درصد برآورد شد . سپس ترکیبات پلیفنل موجود در روغن هسته انار بوسیله محلول متانولی ( ۸۰ %) استخراج گردیده ، نوع ومیزان آنها بروش کروماتوگرافی مایع تعیین شده بود.میزان کل پلیفنلهای موجود در ۲۰ گرم روغن هسته انار۴۴۳/۱پی پی ام گزارش شده بودبا توجه به اینکه روغن هسته انار دارای ترکیبات پلی فنلی متنوعی است واین ترکیبات دارای خاصیت آنتیاکسیدانی میباشند. توجه بیشتر به این روغن به عنوان یک منبع با ارزش و مغذی حائز اهمیت است.