سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا ملک عباسلو – تبریز –دانشگاه صنعتی سهند-دانشکده مهندسی شیمی
جعفر صادق سلطان محمدزاده – تبریز –دانشگاه صنعتی سهند-دانشکده مهندسی شیمی
عباس جعفریزاد – تبریز –دانشگاه صنعتی سهند-دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

بازیافت فلزات با ارزش از کاتالیست های مستعمل بر اساس نوع پایه ، نوع فلزات موجود و درصد فلزات همراه متغییر می باشد و انتخاب روش مناسب بر اساس این عوامل و فاکتور های اقتصادی تغییر می کند. در این تحقیق، پایه کاتالیست مورد استفاده( کاتالیست واحد استایرن) از نوع آلفا بوده بنابراین از روش مستقیم برای انحلال استفاده شده است. در این روش ابتدا اسید مناسب برای حذف فلزات همراه انتخاب و در نهایت پلاتین موجود توسط تیزاب از پایه کاتالیست استخراج گردیده است. بر اساس نتایج ، با استفاده از اسید کلریدریک و تیزاب در حدود ٩٠ % پلاتین استخراج گردیده است.