سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فروغ فلاح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، باشگاه پژوهشگران جوان ، بندرعباس
یوسف آفتابسوار – پژوهشکده اکولوژی دریای عمان و خلیج فارس ، بندرعباس
امیرهوشنگ بحری – دانشکده ی منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس
مهدی قدرتی شجاعی – پژوهشکده اکولوژی دریای عمان و خلیج فارس ، بندرعباس

چکیده:

این مطالعه با هدف استخراج FPCاز فانوس ماهی گونهBenthosema pterotum با استفاده ازایزوپروپیل الکل و نیز بررسی ارزش غذایی ، کیفیت بهداشتیFPC تولید شده می باشد. بدین منظور با استفاده از فانوس ماهی منجمد دیفرست شده، با روش فیزیکی (شستشو و پخت در آب) و شیمیایی طی سه مرحله استخراج ، توسط ایزوپروپیل الکل و حرارتFPC تولید گردید. جهت بررسی ارزش غذایی ،آزمایشات مربوط به تعیین مقدار پروتئین ، چربی ، رطوبت ، خاکستر و جهت بررسی بهداشتی و کیفی آن ، شمارش کلی باکتری های مزوفیل ، سایکروفیل، کلیفرم ها انجام گرفت.مقدار پروتئین،چربی،رطوبت ، خاکستر در FPC فانوس ماهی به ترتیب۳/۵۶±۷۴/۵۲ و۰/۰۴±۰/۶۲ و۰/۳۶±۴۷۲ و۰/۰۸±۱۶/۸۸درصد بود. نتایج حاصل از آزمایشات میکروبی نشان داد که FPC تولید شده فاقد کلیفرم و باکتریهای سایکروفیل و دارای۵۶۸۸/۴۶±۴۸۸/۱۲cfu/g باکتری مزوفیل می باشد.این فرآورده به لحاظ ظاهری به رنگ خاکستری روشن ، با بوی ملایمی بوده و از ارزش غذایی مطلوبی برخوردار بوده و کاملا″ با شاخص های FDA و FAO مطابقت داشته و استفاده از آن در صنایع غذایی می تواند بلا مانع باشد.