سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی محیط زیست
علی کارگری – دکتری مهندسی شیمی
منصوره سلیمانی – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق جداسازی پالادیم ازمحلول کلریدی به روش استخراج با حلال بررسی شدهاست برای این منظور ازاترتاجی دی سیکلوهگزیل -۱۸-کراون -۶ به عنوان حامل و کروسین صنعتی به عنوان حلال آلی استفاده شد برای یافتن شرایط بهینه اثرپارامترهای مختلف همچون PH غلظت خوراک غلظت فاز آلی و زمان تماس بردرصد استخراج مورد بررسی قرارگرفت با استفاده از خوراک ۱۰۰ppm حامل ۰/۰۰۱ مولار و PH=1 جداسازی با بازده حدود ۸۰ درصد امکان پذیر گردید سیرنزولی درصد استخراج با گذشت زمان نشان داد که اترتاجی درحال تخریب شدن است و کروسین برای این نوع سیستم استخراج مناسب نمی باشد.