سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هجیر کریمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه یاسوج
ناصر ثقه الاسلامی – دانشکده مهندسی – دانشگاه یاسوج
حسن حاج امین شیرازی – دانشکده مهندسی – دانشگاه یاسوج
محمد چالکش امیری – دانشکده مهندسی – دانشگاه یاسوج

چکیده:

با آنالیز ساختار یک تصویر کف می توان پارامترهایی را بدست آورد که به کمک انها بتوان تصویر را توصیف و تشریح کرد. این پارامترها را می توان بعنوان بردار تصویف تصویر مورد مطالعه قرار داد. در نتیجه زمینه رابطه بندی بین خصوصیات کف حاصل شده با شرایط عملیاتی حاکمبر فرایند (میزان هوادهی، عمق کف، مواد شیمیایی و تغییرات pH و …)از یک طرف، و از طرف دیگر ارتباط ان باپارامترهای عملکرد سلول (عیار، بازیابی، میزان مواد جامد و …) از این طریق فراهم می شود. در این پژوهش با تهیه یک الگوریتم آنالیز تصویر، تصاویر مربوط به کف فلوتاسیون کانی های مس آنالیز شده اند. از نتایج آنالیز، پارامترهای مشخصه تصویر و نحوه توزیع رنگ تعیین شده است. با توجه به پیچیده بودن بافت کف، در الگوریتمتهیه شده سعی شده است تا با اعمال فیلترهای مناسب درمرحله پیش پردازش، توابع مرز نمایی وحد استانه ونیز توابع مرفولوژیکی مناسب در خلال پردازش تصویر، انطباق خوبی بین تصویر اصلی کف و تصویر تقطیع شده بوجود آید.