سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیما توری – دانشجوی کارشناسی نقشه برداری دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

پوشش گیاهی یکی از اجزای مهم مدلسازی های شهری می باشد. این مقاله نحوه مدلسازی تک درخت توسط داده هایMLS را بررسی می کند که در آن، ابتدا ابرنقاط سه بعدی تک درخت از ابرنقاط مخلوط اشیای موجود درمنطقه شهری تفکیک شده، سپس ساختمان داده های آن توسط یک الگوریتم آلفا شکل۳D ساده می شود و ساختمان تاج گیاه و شکل ساقه های قابل رویت مشخص می شوند و پارامتر های مدلی لازم بدست می آیند. درنهایت یک مدل۳Dاز گیاه بدست می آید که کیفیت آن توسط مقادیر مختلفα تست می شود. در پایان مدل ظاهری با عکس های بدست آمده چک می شود