سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهیلا غلامیان – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سیدمحمدجواد آزمون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

برای تعیین مقادیر ناچیز کادمیم روی و نقره یکروش ساده و انتخابگر برپایه نقطه ابری شدن مورد استفاده قرارگرفته است پیش تغلیظ یونهای کادمیم روی و نقره درمحلولهای آبی با استفاده از لیگاند جدید MPBIM وسورفکتانت تریتون X-114 حاصل گردید تاثیر شاریط تجربی همچون PH غلظت تیگاند وسورفکتانت دمای بهینه و سرعت سانترفیوژ و ارقام شایستگی از قبیل انحراف استاندارد و حد تشخیص ودامنه خطی برروی ا ستخراج نقطه ابری مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است بعد از جداسازی فازها برپایه نقطه ابری شدن فاز غنی از سورفکتانت توسط نیتریک اسید متانولی رقیق گردید و درنهایت جذب توسط دستگاه جذب اتمی خوانده شد فاکتور پیش تغلیظ برای یونهای Cd+2 وZn2+ وAg+ به ترتیب ۳۱ نانوگرم برمیلی لیتر و ۳۹ نانوگرم برمیلی لیتر و ۴۷ نانوگرم برمیلیلیتر به دستآمد. حد تشخیص این روش برای اندازه گیری یونهای Cd+2 وZn2+وAg+ به ترتیب ۱٫۸ میکروگرم برلیتر و ۲٫۳ میکروگرم برلیتر و ۲٫۲ میکروگرم برلیتر بدستآمد