سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد قوچانی مقدم – شیمی تجزیه، دانشجو، دانشگاه صنعتی شاهرود
منصور عرب چم جنگلی –
ناصر گودرزی –

چکیده:

در این پروژه از یک روش ساده، حساس و گزینش پذیر با نام استخراج نقطه ابری برای پیش تغلیظ یون های نقره توسط لیگاند- فنیل-۲،۱-پروپان دیون-۲- اکسیم تیو سمی کاربازون (PPDOT) قبل از اندازه گیری توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله استفاده شده است. در این تکنیک به محلول حاوی آنالیت مورد نظر محلول سورفکتانت با غلظت مشخصی (بالاتر از CMC برای سورفکتانت مورد نظر) افزوده می شود. مولکول های سورفکتانت شروع به پیوستن بهم می‏کنند و مایسل ها را تشکیل می دهند. سطح خارجی مایسل ها آبدوست بوده و در فاز آبی حل می گردد، در حالیکه بخش داخلی مایسل ها که از کنار هم قرار گرفتن دنباله آبگریز مولکول های سورفکتانت تشکیل شده است، توانایی حل نمودن گونه های خنثی و آبگریز را داراست. حال هر جزئی که به صورت ذاتی تمایل تشکیل پیوند با اجتماعات مایسلی را داشته باشد، از فاز اولیه آبی به فاز غنی از سورفکتانت با حجم کوچک استخراج می شود، به این ترتیب جدایی محلول آبی سورفکتانت به دو فاز صورت می گیرد حجم فاز غنی از سورفکتانت توسط حلال رقیق می شود. سپس نقره موجود در محلول نهایی توسط دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی ‌مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. چگونگی و نحوه ی تشکیل کمپلکس Ag-PPDOT و همچنین اثر عوامل موثر بر استخراج نقطه ابری شامل: PH، غلظت عامل کمپلکس دهنده، غلظت Triton X-114، دما ، زمان و سرعت سانتریفوژ بررسی شده است.