مقاله استخراج و پیش تغلیظ مس و نقره از نمونه های غذایی و آبی با روش میکرو استخراج فاز مایع بر پایه تک قطره با بکارگیری مایع یونی بعنوان حلال استخراج کننده و اندازه گیری با دستگاه جذب اتمی الکتروترمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: استخراج و پیش تغلیظ مس و نقره از نمونه های غذایی و آبی با روش میکرو استخراج فاز مایع بر پایه تک قطره با بکارگیری مایع یونی بعنوان حلال استخراج کننده و اندازه گیری با دستگاه جذب اتمی الکتروترمال
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایعات یونی
مقاله میکرو استخراج تک قطره
مقاله جذب اتمی الکتروترمال
مقاله نقره
مقاله مس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسنی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: امجدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یک روش جدید میکرو استخراج تک قطره بر اساس مایعات یونی برای پیش تغلیظ مس و نقره در مقادیر بسیار کم و اندازه گیری با دستگاه جذب اتمی الکتروترمال، ETAAS، توسعه یافته است. ۸ میکرولیتر از مایع یونی ۱- هگزیل ۳- متیل ایمیدازولیوم هگزا فلورو فسفات، [PF6] [C6MIM]، برای استخراج مس و نقره بصورت کمپلکس با دی تیزون استفاده شده است. متغییرهای حائز اهمیت که بازده میکرواستخراج و سیگنال جذب اتمی الکتروترمال را تحت تاثیر قرار می دهند از قبیل دمای پیرولیز و دمای اتمیزاسیون، غلظت دی تیزون، زمان استخراج، حجم قطره و سرعت بهم زدن مورد بررسی و بهینه شدند. در شرایط بهینه آزمایشی، حد تشخیص روش (با سه برابر انحراف استاندارد) به ترتیب ۴ و ۸ نانوگرم بر لیتر و انحراف استاندارد نسبی (با غلظت ۰٫۱ میکروگرم بر لیتر و ۶ بار تکرار ۲/۴ و ۸/۴ درصد) برای نقره و مسبدست آمد. روش توسعه یافته بطور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری مس و نقره در نمونه های غذایی و آبی بکار برده شد.