سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام احمدی افزادی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب
محمد ذونعمت کرمانی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی احمدی نژآد – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

مدیریت مناسب منابع آب بدون داشتن شناخت و درک صحیح از خصوصیات هندسی و هیدرولوژیکی یک حوضه امری ناممکن است برای دستیابی به اطلاعات هیدرولوژیکی هر محدوده جغرافیایی به ناچار باید به مطالعه و بررسی حوضه های ابریز آن محدوده پرداخت پیشتر در روشهای سنتی برای تعیین و مشخص نمودن محدوده یک حوضه ابریز و خصوصیات هندسی و هیدرولوژیکی آن از نقشه های توپوگرافی تهیه شده برروی کاغذ استفاده می شد. این در حالی است که با پیشرفت علم و فناوری می توان تعیین خصوصیات حوضه را با استفاده ازن رم افزار های مرتبط انجام داد دراین تحقیق با استفاده از دو نرم افزار ArcGISو WMS محدوده و خصوصیات دو زیرحوضه واقع در حوضه ابریز میچ بند در شهرستان بم مورد بررسی و قابلیت های هریک مورد تحلیل قرارگرفته است براورد خصوصیات فیزیوگرافی و مورفولوژیکی حوضه در محیط GIS علاوه بر دقت و سرعت بیشتر امکان ارزیابی و کنترل نتایج را نیز ساده تر نموده است.