سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه سادات محزونی کچپی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمد مهدوی – استادیار من به تعبیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
لیلا روزبه نصیرایی – دانشجوی دکتری میکروبیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن
محمد اکبرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

چای کوهی با نام علمی (Stachys lavandulifolia از تیره کلازیاسه و متعلق به خانواده بنا می‌باشد . عصاره بخش هوایی گیاه در طب سنتی ایران در درمان عفونت، آسمان و بیماری‌های التهابی به خصوص دو ماتریس استفاده می‌شود. همچنین این گیاه هم قدیم که از بدن اضطراب، ناراحتی‌های گوارشی، تومورهای ژنیتال و زخم‌های کانسرها نیز مؤثر می‌باشد. هدف: شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس گونه .Stachys lavandulifolia روش بررسی: در این بررسی بخش‌های هوایی گیاه در مرحله گل‌دهی از منطقه سواد کوه جمع‌آوری گردید و پس از خشک شدن در دمای محیط آزمایشگاه، قصص آن روش تقطیر با آن تهیه گردید. تجزیه و شناسایی ترکیب‌های تشکیل دهنده احساس با دستگاه کروموتوگراف گازی GC و کروموتوگراف گازی متصل شده با طیف سنج جرمی GC/MS با محاصره شاخص‌های بازتولید مطالعه طیف های جرمی صورت گرفت. یافته‌ها: از میان ۶۷ ترکیب شناسایی شده که ۱۹/۹۴ در صد اسانس را تشکیل می‌دهد ترکیب‌های Hexadecanoic acid با ( ۳۹/۱۰در صد ) و Bicyclogermacrene با ( ۷۰/۳ در صد ) بیشتر میزان را به خود اختصاص می‌دهد. نتیجه‌گیری: مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق در خصوص آنالیز اسانس گونه (Stachys lavandulifolia) با نتایج سایر محققین نشان می‌دهد که میزان اسانس و ترکیبات موجود در نمونه‌های مورد بررسی متفاوت بوده است.