مقاله استخراج و شناسایی بتا- سیتوسترول و دو دی ترپنوئید از قسمت های هوایی گیاه .Salvia verticillata L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۵۳۹ تا ۵۵۰ منتشر شده است.
نام: استخراج و شناسایی بتا- سیتوسترول و دو دی ترپنوئید از قسمت های هوایی گیاه .Salvia verticillata L
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Labiatae ،Salvia verticillata L
مقاله دی ترپنوئید
مقاله بتا-سیتوسترول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قویدل مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، اندام های هوایی گیاه Salvia verticillata L. در فصل گلدهی از اصفهان-خور جمع آوری شد و عصاره کلروفرمی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای جداسازی اجزای عصاره از کروماتوگرافی ستونی (فاز ساکن سیلیکاژل) استفاده شد. برای شستشوی ستون از حلال کاملا غیرقطبی n- هگزان استفاده شد و بعد قطبیت حلال شوینده با اتیل استات افزایش یافت. در پایان، ستون با متانول شسته شد تا تمامی اجزای باقی مانده از ستون خارج شود و نهایتا ۳۷ جز بدست آمد. به منظور خالص سازی بیشتر از کروماتوگرافی ستونی (با ستون های کوچکتر) و کروماتوگرافی لایه نازک (با استفاده از صفحات شیشه ای) استفاده گردید. برای شناسایی نمونه های خالص شده از تکنیک های مختلف طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) و در برخی موارد از طیف جرمی استفاده شد. بتا-سیتوسترول و دو دی ترپنوئید به نام های ماروبینون بی و پرگرینول از جمله ترکیب هایی بودند که از عصاره کلروفرمی جداسازی شده و پس از خالص سازی با استفاده از طیف بینی جرمی و طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته مورد شناسایی قرار گرفتند.