سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه اکبرزاده – کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
مریم گوهرجو – کارشناس ارشد شیمی تجزیه
مریم جاجرمی خیاط – کارشناس شیمی

چکیده:

میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از جامدسازی قطرات حلال به کمک اولتراسونیک به روش جذب اتمی شعله برای استخراج و اندازه گیری مقادیر اندک مس در نمونه های آب استفاده گردید. فاکتورهای موثر برکارایی میکرواستخراج مانند حجم استخراج کننده زمان استخراج PH مورد بررسی و بهینه گردید تحت شرایط بهینه فاکتور تغلیظ برای ۵ میلی لیتر از نمونه آب ۸۶ بدست آمد گستره خطی منحنی کالیبراسیون ۶۵۰-۱۵ g L-1 m با حدتشخیص ۱m بدست آمده است انحراف استاندارد نسبی RSD برای ۱۰ اندازه گیری mL-1 300 از مس ۴٫۸% محاسبه گردید روش پیشنهادی برای اندازه گیری مس در نمونه های حقیقی بصورت موفقیت آمیزی بکار بسته شد.