سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک دلنوازهاشملویان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سمانه شعبانی – دانشجوی زیستشناسی سلولی تکوینی گیاهی
عذرا عطایی عظیمی – دانشیار

چکیده:

ختمی دارویی Althaeaofficinalis L. گیاهی دارویی علفی و پایا ازتیره ختمی می باشد ختمی از مطبوع ترین مواد دارویی بین گیاهان است مهمترین مواد موثره دارویی این گیاه موسیلاژ آسپارژین لسیتین تانن پکتین بتائین مقدار کمی اسانس درگل و برگ می باشد ختمی دارویی دارای خواص درمانی بسیارزیادی مثل ضدتب ضدسرفه رافع اخلاط مجاری تنفسی و سردرد است دراین پژوهش موسیلاژ ختمی دارویی با اب مقطر داغ استخراج و با استن خالص سازی بعدازخشک شدن با روش وزنی مقدار آن مشخص شد فنل و ترپن کل اندامهای برگ گلبرگ ساقه و دانه ختمی دارویی را با کلروفرم و متانول استخراج و با روش اسپرکتروفوتومتری و ترازوی دقیق مقدار آنها را حساب کردیم نتایج مان نشان داد که اندامهای ختمی دارویی از محتوای موسیلاژ بالایی برخوردار هستند اما دانه بیشترین موسیلاژ را دارد.