سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نداسادات آل ابراهیم – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت
محمد فتحیان – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بازبینی های مشتریان درباره کالاها اطلاعات مفیدی را درباره تجربه آنها از استفاده از آن محصول ارایه م یکند با فراگیر شدن روزافزونتجارت الکترونیک تعداد بازبینی های ارایه شده توسط مشتریان درباره کالاها به سرعت درحال رشد است این مساله باعث دشواری خواندن کل بازبینی ها جهت اخذ یک تصمیم آگاهانه برای سایر مشتریان می شود از طرفی پیگیری نظرات و عقاید مشتریان درباره کالاها را برای تولید کنندگان محصولات دشوار می سازد دراین مقاله سیستم پیشنهاد شده با استفاده از روش های متن کاوی ویژگیهای مهم کالا را در قالب دنباله هایی از کلمات استخراج می کند سپس با استفاده از یک روش کشف احساسی گرایش معنایی مطرح شده درباره آن ویژگیها را تعیین می نماید.