مقاله استخراج و تعیین مقدار کلروژنیک اسید با استفاده از روش نوین میکرواستخراج فاز جامد در گیاه دارویی سرخارگل .Echinacea purpurea (L.) Moench که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۸۸ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: استخراج و تعیین مقدار کلروژنیک اسید با استفاده از روش نوین میکرواستخراج فاز جامد در گیاه دارویی سرخارگل .Echinacea purpurea (L.) Moench
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخارگل
مقاله سل – ژل
مقاله کلروژنیک اسید
مقاله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
مقاله میکرو استخراج فاز جامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی گل سفیدی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقی زرین
جناب آقای / سرکار خانم: تازیکه الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق مبتنی بر توسعه و به کارگیری یکی از تکنیک های نوین استخراجی در نمونه عصاره گیاه دارویی سرخارگل  (Echinacea purpurea (L.) Moench.)جمع آوری شده از مزرعه تحقیقاتی شرکت داروسازی گیاه اسانس واقع در ضلع شرقی گرگان جهت تعیین مقدار ترکیبات فنولی آن صورت گرفته است. یک جاذب کامپوزیتی بر اساس میکرو استخراج فاز جامد و با استفاده از تکنیک سل – ژل تهیه شد. این کامپوزیت به صورت کاملا یکنواخت به درون فیبر توخالی پلی پروپیلنی تزریق شد. سرانجام این وسیله برای استخراج انتخابی کلروژنیک اسید به عنوان ترکیب فنولی در عصاره گیاه سرخارگل به کار گرفته شد. سپس توسط روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) مقادیر ترکیبات نام برده در عصاره مورد نظر اندازه گیری شدند. عوامل اصلی و موثر بر سنتز این کامپوزیت و نیز عوامل موثر بر فرآیند میکرواستخراج مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفتند. حد تشخیص با این تکنیک به ۰٫۰۸ نانوگرم بر میلی لیتر رسید. محدود خطی و انحراف استاندارد نسبی به ترتیب ۱۰۰۰-۰٫۲ نانو گرم بر میلی لیتر و ۰٫۳۸ (n=3) درصد بودند. متوسط بازیافت نسبی پس از وارد کردن آنالیت به نمونه در چهار سطح غلظتی بین ۸۴٫۸ الی ۹۷٫۲ درصد بود. این روش به عنوان یک روش جدید برای اندازه گیری مقادیر انواع ترکیبات فنولی از جمله کلروژنیک اسید در گیاه مذکور و همچنین در سایر گیاهان پیشنهاد گردید.