سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رومینا میهمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

روش توسعه یافته ای برای پیش تغلیظ و اندازه گیری یونهای طلا و پالادیم با استفاده از استخراج فاز جامد در ستونی که از نانوآلومینا اصلاح شده با لیگاند ۲- آمینو ۱- سیکلوپنت ۱- دی تیوکربوکسیلیک اسید ACDA استفاده می کند ارایه گردیده است فاز جامد به وسیله تجمع لیگاند ACDA روی نانوآلومینا پوشش داده شده توسط سدیم دودسیل سولفات sDS آماده شد ۱۰۰mL از محلول نمونه حاوی یونهای فلزی پس از تنظیم PH از ستون پرشده با فاز جامد نانوآلومینا اصلاح شده عبور داده می شود درنتیجه یونهای مورد نظر برروی فاز جامد جذب می شوند سپس گونه ها با ۳mL از محلول ۱mol L-1 و CN – شسته شده و بوسیله دستگاه جذب اتمی شعله اندازه گیری می گردند پارامترهای مختلفی نظیر PH مقدار جاذب نوع شوینده حجم شوینده سرعت جریان نمونه و حجم نمونه بوسیله پیش تغلیظ با این فاز جامد بررسی و بهینه شد انحراف استاندارد نسبی برای شش اندازه گیری تحت شرایط بهینه برای پالادیم و طلا به ترتیب ۲/۶۰% و ۲/۲۳% بدست آمد. حد تشخیص برای پالادیم و طلا به ترتیب ۱/۵۶μg.L-1 و ۱/۳۵μg.L-1 می باشد این متد روشی ساده وحساس برای پیش تغلیظ و اندازه گیری پالادیم و طلا درنمونههای آب و خاک می باشد.