سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهنوش رشیدیان دزفولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی
عذرا عطایی عظیمی – دانشیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بابک دلنوازهاشملویان –

چکیده:

سنبه ارغوانی Stachysinflata ازتیره نعنا گیاه دارویی است که دراین پژوهش با الکل از سه بخش ساقه برگ و کاسبرگ عصاره گیری و سپس با استفاده از اتر و روش اسیدوباز گروه های مختلف آلکالوئید جدا و با استفاده از اسپکتروفتومتری و ارگوتامین استاندارد مقدار آنها مشخص شد نتایج نشان داد که بخشهای مختلف سنبله ای ارغوانی دارای چهارگوه الکالوئیدی هستندولی به طور کلی میزان الکالوئید دراین گیاه پایین است.