مقاله استخراج و اندازه گیری فولیک اسید در نان غنی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: استخراج و اندازه گیری فولیک اسید در نان غنی شده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولیک اسید
مقاله غنی سازی نان
مقاله کروماتوگرافی با کارایی بالا
مقاله میکرواستخراج دوفازی با فیبرهای تو خالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادنیا ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی دارانی کیانوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیوع کم خونی در گروه های سنی گوناگون در کشور، لزوم اجرای طرح غنی سازی مواد غذایی با آهن و فولیک اسید را نشان می دهد. نان، به عنوان اصلی ترین ماده غذایی ایرانی، ابزار مناسبی برای نیل به اهداف غنی سازی است. در این پژوهش اندازه گیری فولیک اسید نان غنی شده با سامانه کروماتوگرافی مایع مورد بررسی قرار گرفت. پیاده سازی روش تجزیه، آماده سازی نمونه و تعیین غلظت فولیک اسید نان در بازه غلظت mg/kg انجام شد. شرایط جداسازی در دستگاه HPLC برای شناسایی و اندازه گیری فولیک اسید با تغییر نسبت های حجمی حلال آلی و بافر (برای اصلاح سرعت عبور از ستون و تعیین زمان بازداری مناسب) بهینه سازی شد. پیش تغلیظ فولیک اسید با روش های استخراج فاز جامد، استخراج با نانوذره های مغناطیسی و میکرواستخراج با فیبرهای توخالی به صورت دو و سه فازی انجام شد و بر اساس نتیجه ها، روش فیبر توخالی دو فازی به عنوان بهترین روش انتخاب شد. در میان حلال های -n اکتانول، -n هگزانول، دودکان، ایزوبوتیل متیل کتون و بنزیل الکل در فیبرهای توخالی دو فازی دارای aliquat 336 %10 w/v، اکتانول بیشترین بازده استخراج را داشت و در PH=8 بیشترین بازده به دست آمد. بر اساس نسبت شیب منحنی کالیبراسیون با و بدون تغلیظ، ۶۹ درصد استخراج با عامل پیش تغلیظ %۳٫۵ حاصل شد. نمونه ها (پس از تجزیه بافت، استخراج، جداسازی و تغلیظ) برای تعیین میزان فولیک اسید به دستگاه HPLC تزریق شد. متوسط زمان لازم برای تزریق فاز تغلیظ شده و خروج از ستون یک ساعت بود. مقدار فولیک اسید موجود در نمونه های آرد غنی شده در بازه غلظت بین ۰٫۳-۱ mg/kg با میانگین ۵٫۹ mg/kg نان به دست آمد. این مقدار کمتر از حد انتظار (غنی سازی اولیه آرد با غلظت ۱٫۵ mg/kg فولیک اسید) بود که می تواند به علت دمای بالا در زمان پخت باشد. صحت داده ها با افزودن استاندارد داخلی بررسی شد و خطای کمتر از %۱۰ برای بازیابی نمونه به دست آمد.